Copyright by Novista 2015

Konsulting inwestycyjny

Spółka z doświadczeniem międzynarodowym rozwijająca inwestycje Klientów.

Specjalizujemy się w kilku strategicznych obszarach, co pozwala na zapewnienie Naszym Klientom najwyższego poziomu usług.

Doradztwo w zakresie projektów FMCG (dobra szybko rotujące) jest Naszą pasją. Mieliśmy przyjemność tworzyć od podstaw kilka międzynarodowych projektów. Rozumiemy, że wsparcie doradcze w szybko zmieniającej się rzeczywistości jest kluczowe dla rozwoju organizacji.

Pracujemy z Naszymi Klientami w bardzo różnorodnych obszarach takich jak: przygotowanie i wdrożenie strategii biznesu, doradztwo w zakresie planów rozwoju i ekspansji, strategie marketingowe, przygotowanie produktów.

Wiemy, że każdy Klient ma inne potrzeby, dlatego każde zadanie traktujemy indywidualnie.

Przygotowanie właściwych produktów to jeden z najważniejszych czynników sukcesu rynkowego. Naszym zadaniem jest wybranie właściwej technologii, zapewnienie jakości, oraz ustalenie rynkowego zapotrzebowania.

Pracujemy z ludźmi, którzy od lat są najlepsi w tych obszarach.

Nasze doświadczenia pozwalają na szereg różnych działań związanych z rozwojem strategii biznesowej w firmie. Najważniejsze z nich to: ekspansja firmy, wdrożenie strategii biznesowej, proces ewaluacji strategii, oraz integracja firm.

Czynnie uczestniczymy również we wdrożeniu tych procesów.

Novista pomaga w każdym obszarze budowania strategii marketingowej. Począwszy od zbudowania koncepcji marketingowej spółki, wypracowanie design, przez wsparcie w zakresie narzędzi marketingowych, aż po wdrożenie przyjętych założeń.

Co równie ważne wdrażamy wypracowane wspólnie strategie, co pozwala na m być z Klientem przez cały czas trwania projektu.

Sprzedaż jest jednym z podstawowych zadań każdej organizacji. Konsultanci Novista posiadają doświadczenie w budowaniu długotrwałych relacji z Klientami . Posiadamy doświadczenie w budowie zespołów sprzedaży, budowaniu strategii , dystrybucji na rynku masowym w każdym obszarze Klientów.

Wspieramy w zbudowaniu łańcucha dostaw oraz zbudowaniu strategii, która pozwoli na zmniejszenie kosztów i zwiększenie efektywności. Nasze główne obszary to:

 • doradztwo w zakresie łańcucha dostaw,
 • wdrożenie systemów software,
 • transport i logistyka

Dynamiczny rozwój technologii powoduje wzrost zapotrzebowania na energię. Dążenia większości państw na świecie idą w kierunku zdecydowanego zwiększenia ilości energii odnawialnej na rynku energetycznym.. Coraz więcej działań idzie w kierunku wykorzystania potencjału słońca, wiatru i wody w taki sposób, który zapewni ludziom bezpieczeństwo energetyczne , oraz w sposób zdecydowany poprawi warunki ekologiczne w wielu krajach. W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państw bardzo znacząca jest również tendencja zmierzająca do rozwoju rozproszonych źródeł energii.
Novista od wielu lat angażuje się w projekty związane z odnawialnymi źródłami energii. Przygotowywaliśmy projekty związane z wykorzystaniem pomp ciepła, źródeł termalnych, kolektorów fotowoltaicznych, a od kilku miesięcy aktywnie przygotowujemy projekty fotowoltaiczne.
Fotowoltaika ma ogromny potencjał rozwoju na świecie od kilkudziesięciu lat. Polska jako jeden z ostatnich krajów na rynku europejskim zwiększa potencjał odnawialnych źródeł energii, dlatego oznacza to ogromny potencjał rozwoju tej dziedziny gospodarki.

Najlepszy system fotowoltaiczny, to system optymalny, skrojony na potrzeb Klienta. Twój przyszły system do produkcji energii zależy od takich czynników jak: lokalizacja inwestycji, nasłonecznienie, sposób wykorzystania(potrzeby własne, sprzedaż energii).

Takie indywidualne systemy pomoże Ci zaplanować Novista Energy.

Niezależenie od wielkości instalacji fotowoltaicznej zaprojektujemy kompletny system fotowoltaiczny.

Zarówno pracownicy Novista, jak również niezależni eksperci z kraju i zagranicy z którymi pracujemy zaprojektują najlepsze rozwiązanie. Jako produkt otrzymasz pełny projekt techniczny, niezbędny do wykonania podłączenia.

Pomagamy Naszym Klientom w przypadku jakichkolwiek kłopotów w procesie inwestycyjnym.

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się, Nasi eksperci znajdą rozwiązanie.

Energetyka odnawialna to kluczowa dziedzina gospodarki, dlatego stworzono bardzo wiele możliwości pozyskania wsparcia finansowego w tym zakresie.

Najpopularniejsze programy to:

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna,
 • Regionalne Programy Operacyjne (indywidualne dla każdego województwa), priorytety dotyczące ochrony środowiska,
 • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy,
 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska – możliwość otrzymania częściowo umarzalnej pożyczki

Nasze wsparcie:

 • analiza inwestycji,
 • dobranie źródła finansowania,
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, studium wykonalności, analiz finansowych,
 • rozliczenie projektu

Jednym z istotnych elementów Naszej pracy są szkolenia.

Tematyka szkoleń:
polityka energetyczna, rynek fotowoltaiki, środowisko, finanse i ekonomia, przegląd produktów fotowoltaicznych, idea technologii, ranking paneli projektowanie instalacji, obliczenia, optymalizacja, aktualne materiały i techniki, typowe błędy instalacji, monitoring systemów fotowoltaicznych.

Finanse są niezbędnym elementem każdego projektu. Jedynie dobrze nakreślony obszar finansowy przedsięwzięcia umożliwia podjęcie właściwych decyzji biznesowych.

Przygotowaliśmy produkty które umożliwiają właściwe pozycjonowanie firmy na rynku, dokonanie analiz, zaplanowanie inwestycji, oraz pozyskanie środków na rozwój.

Aby podjąć właściwą decyzję niezbędne jest poznanie otoczenia rynkowego. W oparciu o przeprowadzone badania przygotowujemy dla Naszych Klientów analizy rynku. Już wiele razy przeprowadzenie analizy całkowicie zmieniło kształt projektu z korzyścią dla przedsiębiorcy.

W gospodarce rynkowej konkurencja to podstawowy czynnik na którym skupiają się przedsiębiorcy. Zdolność konkurencyjną firmy w zdecydowanym stopniu determinują takie czynniki jak: udział w rynku, dynamika sprzedaży, wydajność, image firmy, szerokość asortymentu, zasoby finansowe, jakość produktu, kompetencje menedżerski. Czynniki te zwane KCS (Kluczowe Czynniki Sukcesu) Ogólnie KCS to zasoby, umiejętności i zdolności, które warunkują powodzenie firmy.

Strategia firmy - powszechnie rozumiana jako pewien plan działania organizacji, związany z jej obecną i przyszłą pozycją w otoczeniu oraz pewien względnie trwały i spójny sposób działania . Służy ona realizacji zasadniczych, długookresowych celów organizacji. Określenie strategii przedsiębiorstwa to jeden z kluczowych czynników jego rozwoju.

Planowanie inwestycyjne jest bezpośrednio związane z pozyskaniem środków na rozwój firmy. Równocześnie wiąże się ze strategią spółki. Właściwe planowanie inwestycji to kolejny kluczowy czynnik rozwoju.

W ciągu wielu lat pracy przy wsparciu funduszy pomocowych udało Nam się rozwinąć wiele spółek i organizacji. Sale monitorujemy możliwości które pojawiają się na Polskim rynku, aby móc zaproponować Naszym Klientom jak najlepsze rozwiązanie.

Służymy pomocą przy pozyskaniu funduszy zaspokajających różnorodne potrzeby Spółki np. inwestycje w urządzenia, maszyny, innowacje, rozwój kapitału ludzkiego i wiele innych.

Wspieramy rozwój placówek służby zdrowia poprzez prowadzenie procesów organizacyjnych, wspieranie zarządzania placówką, oraz wsparcie we wszystkich dziedzinach związanych z obsługą Pacjenta.

Od tego czy dobrze zorganizujesz pracę swojej placówki medycznej zależy zadowolenie Twoich pacjentów.

Pomagamy w ustaleniu standardów działania dla Twojego biznesu.

Zarządzanie placówką to dla nas budowanie jej wartości. Nie ma jednego, efektywnego modelu zarządzania. System zarządzania należy ciągle modyfikować, udoskonalać, ciągle sprawdzać, w którym kierunku należy iść.

Skuteczne zarządzanie jest wartością dla Twojego klienta. Dzięki niemu zyskujesz: solidność, dokładność i wiarygodność

Innowacyjność to klucz do rozwoju i sukcesu.

Staramy się, aby każdy z Naszych projektów był jak najbardziej innowacyjny. Najlepsze pomysły finansujemy środkami Unii Europejskiej.

Kształtujemy najwyższe standardy obsługi, które cechuje:

 • niezawodność (za pierwszym podejściem),
 • szybkość (czas podejmowania decyzji),
 • pewność (profesjonalizm),
 • empatia (indywidualne podjeście),
 • namacalność (sprzęt, personel)

Przygotowujemy analizy które pozwalają na lepsze rozeznanie w sytuacji rynkowej, oraz podjęcie właściwych decyzji inwestycyjnych.

Świat pokocha ten portal

Przedsięwzięcie Trip & See to innowacyjny, zaawansowany Pakiet usług skupiający w jednym miejscu wszystkie narzędzia oraz usługi niezbędne w trakcie odbywania podróży. Każdy z Nas doświadczył jak wygląda poszukiwanie użytecznych informacji w trakcie przemieszczania się z miejsca na miejsce. Kłopoty są zawsze te same: chęć znalezienia interesujących miejsc, obiektów i adresów, wykupienia ubezpieczenia, dokonania wymiany pieniędzy, poszukiwania noclegu itd. Projekt Trip & See to przedsięwzięcie biznesowe rewolucjonizujące rynek aplikacji mobilnych oraz rynek usług dla podróżujących.
Korzystanie z aplikacji Projektu Trip & See to brak opłat w podstawowym wariancie, czyli 80% aplikacji dostępnej za darmo oraz dostępność przedsięwzięcia w skali międzynarodowej.

Podróżowanie jeszcze nigdy nie było tak łatwe, Portal oferuje między innymi:
 • wszystkie usługi w jednym miejscu,
 • łatwa intuicyjna obsługa,
 • intuicyjny podział tras,
 • informowanie o ciekawych obiektach w pobliżu miejsca pobytu,
 • dostępność na wszystkich systemach urządzeń mobilnych,
 • brak konieczności dostępu do sieci,
 • ponad 50 języków,
 • informacje lokalne,
 • informacje pogodowe,
 • możliwość zamówienia dowolnego środka transportu,
 • lokalizator pozycji podróżującego,
 • TOP regionu,
 • głos lektora,
 • wirtualny przewodnik,
 • zakup ubezpieczenia,
 • bank on-line,
 • wszystkie najważniejsze portale społecznościowe,
 • ulubione,
 • brak opłat w podstawowym wariancie, czyli 80% aplikacji dostępnej za darmo.

Badania dotyczące rozwoju branży, ilości urządzeń mobilnych oraz rodzaju oczekiwanych usług nie pozostawiają wątpliwości w zakresie kierunku w którym zmierza model przekazywanej informacji. Zdecydowanie dzisiejsze społeczeństwa odchodzą od informacji drukowanej, papierowej w zamian z wdzięcznością przyjmując coraz bardziej zaawansowane rozwiązania w zakresie urządzeń mobilnych. Turyści chętniej podróżują na własną rękę, niż korzystają ze zorganizowanych wycieczek. I w tym zakresie potrzebują wsparcia.
Kolejnym czynnikiem który wpływa na rozwój mobilnych usług turystycznych jest rozwój telefonii komórkowej, a właściwie technologii ,,smartfonowej’’ W zasięgu usług mobilnych jest już ponad 90% mieszkańców naszej planety, a 75% z nich aktywnie korzysta z usług mobilnych.
Biorąc pod uwagę fakt, że zaledwie 12 lat temu na świecie było mniej niż miliard telefonów komórkowych - możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy świadkami prawdziwej komórkowej, a nawet smartfonowej ekspansji.

Jeżeli chodzi o Polskę, turystyka jest kluczowym czynnikiem aktywizacji miast i gmin. Na rozwój różnych obszarów turystyki są przeznaczone środki Unii Europejskiej, rozwój tej dziedziny gospodarki jest również kluczowy dla wielu samorządów. Ilość osób podróżujących po Polsce wzrasta z roku na rok, dotyczy to zarówno podróży turystycznych jaki i służbowych odbywanych przez Polaków i obcokrajowców. I tak w roku ubiegłym roku jak ogłosił GUS, w pierwszej połowie 2014 roku z bazy noclegowej w Polsce skorzystało 11202,5 tys. turystów tj. o 7,3% więcej niż w 2013 roku. Wśród korzystających 8780,9 tys. stanowili Polacy (wzrost o 8,1%), a 2421,5 tys. turyści zagraniczni (wzrost o 4,6%).

Projekt został przygotowany z uwzględnieniem rynków międzynarodowych. Mimo, iż rozwój turystyki jest mocno związany z sytuacją polityczną i gospodarczą w danym kraju, patrząc na całokształt należy stwierdzić, że turystyka notuje stały, bardzo dynamiczny rozwój, a wydarzenia typu niepokoje społeczne, kłopoty z atakami terrorystycznymi, czy niekorzystne zjawiska przyrodnicze jak wybuchy wulkanów czy tsunami w niewielkim stopniu wpływają na globalny obraz rynku. Powodują raczej przeniesienie zainteresowania w inne, spokojniejsze regiony świata. Wiele czynników powoduje, od kilkunastu lat ze stałym trendem wzrostowym jest to gałąź gospodarki o ogromnym potencjale wzrostu. Czynników tego stanu rzeczy jest wiele, poniżej niektóre z nich.

Zmiana stylu życia:
 • wzrost aktywności w zakresie kierowania własnym życiem,
 • dążenie do zdrowszego trybu życia, poprzez właściwe odżywianie się, odrzucenie nałogów, aktywny tryb życia,
 • dążenie do wygodnego życia (samochody, urządzenia gospodarstw domowego itp.),
 • troska o zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie, rozwijanie zainteresowań,
 • dążenie do tężyzny fizycznej, zachowania sprawności nawet w późnym wieku, uprawianie
 • sportu,
 • podążanie za rozrywkami,
 • wzrost świadomości ekologicznej, szukanie kontaktu z przyrodą

Wzrost ilości czasu wolnego
Obecnie zasoby czasu wolnego są o 1200 godzin większe, niż w końcu ubiegłego stulecia. Proces wzrostu ilości czasu wolnego dotyczy zmian na rynku pracy i przejawia się w następujących formach:

 • skracaniu godzin pracy w ciągu dnia,
 • skracaniu dni pracy w ciągu tygodnia,
 • wprowadzaniu i stopniowym wydłużaniu płatnych urlopów wypoczynkowych,
 • kracaniu lat pracy (ustawodawstwo emerytalne oraz wydłużanie okresu obowiązku pobierania nauki)

Jak podaje Światowa Rada Podróży i Turystyki (WTTC), najbliższe 10 lat spowoduje znaczący wzrost w przemyśle turystycznym, w konsekwencji czego, nawet 1 na 10 pracowników może być zatrudnionych w branżach powiązanych z turystyką.

Poprzez odpowiednio dobraną strategię promocyjną i różnego rodzaju kampanie marketingowe, większość krajów ma możliwość docierania do turystów. Ostatnie badania wykazały, że turystyka jest dobrym źródłem dochodu i duża część państw bardzo liczy na „wnoszone” przez turystów pieniądze. Nieuchronny rozwój branży turystycznej oznacza również, że ten sektor rynku generuje coraz więcej nowych miejsc pracy. Do końca 2014 roku spodziewać się można bowiem nawet 3 milionów nowych stanowisk w branżach bezpośrednio związanych z turystyką. WTTC (Światowa rada Podróży i turystyki) podaje, że do 2021 roku w branży turystycznej zatrudnionych będzie 10% wszystkich pracujących. Zdecydowanie najbardziej aktywne turystycznie narody to w Europie: Niemcy, Anglicy, Szwajcarzy, Włosi, Skandynawowie, Polacy. Natomiast w pozostałej części świata przodują Amerykanie, Australijczycy, Obywatele Korei Południowej i Japończycy(źródło Rozwój Turystyki na Świecie, Kinga Ratuszniak). Rozwój turystyki wywołuje tzw. efekt mnożnikowy, spowodowany napływem pieniądza z zewnątrz, czyli jedno miejsce pracy w turystyce stwarza zwielokrotnione zapotrzebowanie na pracowników w sektorach z nią związanych, handlu, usługach, transporcie, kulturze itd.

Pomysł na Projekt powstał w odpowiedzi na realne potrzeby Klientów, własne, potwierdzone później literaturą oraz badaniami rynkowymi.
Podczas podróżowania, bez względu na rodzaj podróży, służbowy czy wypoczynkowy kluczową rolę odgrywa informacja. Jak pokazują badania aż 98% ludzi chętniej przemieszcza się w regiony w których jest dostęp do informacji, takie regiony są również chętniej polecane znajomym. Pojawia się pytanie w jaki sposób osoby przyjeżdżające w obce miejsce poruszają się w terenie, oraz czego oczekują. W chwili obecnej działają ,,standardowe’’ metody z których korzystają podróżujący, czyli, przewodniki w postaci książek i map, kioski turystyczne, oraz informacje turystyczne. Każda z wymienionych możliwości jest jakąś alternatywą do informacji elektronicznej, jednak biorąc pod uwagę kierunek w którym zmierza rozwój mediów, bardzo skromną i przestarzałą. Działa również kilka aplikacji możliwych do odtworzenia elektronicznie. Przekazują one informacje dotyczące miejsc hotelowych, restauracyjnych, oraz najczęściej możliwości przejścia określoną trasą turystyczną, wszystko to jednak jest tylko odtworzeniem informacji na ekranie urządzenia mobilnego, nie ma jednej aplikacji konkurencyjnej która oferowałaby tak zaawansowane narzędzie.
Analizując projekt w skali międzynarodowej tego typu rozwiązanie również będzie pierwsze. Gdyby porównać istniejące narzędzia należałoby powiedzieć o różnicy jak pomiędzy pierwszym komputerem Atari a współczesnym PC, lub stylistyce urządzeń sprzed 10 lat i w chwili obecnej. Aplikacja przeznaczona zarówno dla osób przemieszczających się służbowo, jak turystycznie.

Portal przeznaczony dla zarządzających, pracowników samorządów, oraz mieszkańców. Podstawowy cel powstania strony, to zbudowanie rzetelnego i prawdziwego źródła informacji dla samorządów, oraz miejsca, gdzie użyteczne dla siebie informacje mogą znaleźć również mieszkańcy. Jest to również możliwość uzyskania konkretnej wiedzy w zakresach najbardziej oczekiwanych przez Samorządy. Realna pomoc, źródło rzetelnych informacji, źródło szybkiego kontaktu.

Odnawialne źródła energii to temat bardzo modny i równocześnie przynoszący ogromne oszczędności dla wdrażającego samorządu. Wspieramy w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii. Pozyskanie finansowania, przygotowanie projektu, czy opieka nad realizacją to tylko niektóre z Naszych działań.

Bardzo istotny element wsparcia który zapewniamy to profesjonale wsparcie eksperckie. Nasi doświadczeni ludzie są do dyspozycji w różnych obszarach działalności samorządu.

Jak każda społeczność, samorząd ma interesujące go obszary. Zachęcamy do wymiany informacji, rozmów, oraz dzielenia się doświadczeniami z kolegami z innych samorządów.

Finansowanie inwestycji to podstawowy czynnik który umożliwia rozwój inwestycji samorządowych. Pomagamy wybrać właściwe źródło finansowania.

Wszelkie działania samorządowe są przeprowadzane pod kątem wygody i podniesienia komfortu życia mieszkańców. W Naszym portalu przeznaczamy znaczące miejsce dla mieszkańców, którzy mogą się wypowiedzieć w interesujących ich tematach, oraz przesłać swoje uwagi do samorządu.

Kontakt

Adres siedziby firmy:
Novista Sp. z o.o.
ul. Gizów 6
01-249 Warszawa

tel.: 572 619 402,
e-mail: biuro@novista.pl